D-defasenvaninkoopprofessionalisering 2007

0,00

De fasen van Inkoopprofesionalisering geeft een beeld waar de Inkoop of Inkoper staat.

Categorieën: