Duurzaamheid

Duurzaam benaderen, werken en onderhouden

Duurzaam benaderen, werken en onderhouden

Ook CIMCA begrijpt de urgentie van duurzaamheid en trekt dit door in de manier van werken, benaderen van opdrachten en onderhouden van relaties. Buiten kostenbesparing door slimmer en efficiënter in te kopen, is ook het verkleinen van de footprint voor organisaties een aspect waarbij CIMCA ingeschakeld kan worden. De afweging tussen investeren in duurzame innovatie en het inkopen tegen lagere kosten. Wat past bij de visie van uw organisatie en waar bent u op de middellange en lange termijn het best mee geholpen? CIMCA helpt u!

CIMCA verkleint zijn eigen footprint door o.a.:

  • Zoveel mogelijk vermijden van het printen van communicatie-uitingen.
  • Beperken van reizen door het inzetten van internet applicaties.
  • Afnemen van groene stroom en zuinig omgaan met water.
  • Administratie uitprinten wordt geminimaliseerd tot het hoognodige, met een streven naar nihil.
  • Afval scheiden in stromen bio, pmd, rest en papier.
  • Ondersteuning vragen aan partners en leveranciers voor bovenstaande doelstellingen.
  • Altijd op zoek naar meer mogelijkheden tot het vergroten van de bijdrage aan een beter milieu.

Contact met CIMCA

Kunt u hulp gebruiken bij het inrichten van uw inkoopafdeling, aanboren van nieuwe leveranciers, aangaan van meer duurzamere relaties of heeft u behoefte aan een nieuwe kijk op inkoop in het algemeen? CIMCA staat voor u klaar!

CIMCA B.V.
Sint Sebastiaanstraat 11
5688 TL Oirschot (Brainport Eindhoven)
0499 – 847 680
inkoop.expert@cimca.nl

We zijn aangesloten bij:

Bekijk ons privacybeleid.