CIMCA sluit zich aan bij de Stichting Onbekende Helden

De stichting Onbekende Helden is een organisatie ontstaan uit het bedrijfsleven als praktische uiting
en waardering voor onze Veteranen, die zich hebben ingezet voor de wereldwijde vrede en (nationale) veiligheid.

De Stichting is gebouwd op 3 pijlers:

  1. Begeleiden van veteranen in hun zoektocht naar werk
  2. De regelgeving omtrent veteranen, en ook de uitvoering ervan, verbeteren.
  3. Het voordeel/kortingsprogramme voor Veteranen

CIMCA B.V. is een dienstverlener op het gebied van de Supply Chain en Inkoop en gespecialiseerd op Sourcing vraagstukken.
We delen graag onze kennis en verlagen de algehele kosten waar mogelijk.

CIMCA heeft een Veteraan in haar midden en draagt de Stichting een warm hart toe.
Dit was één van de redenen om zich aan te sluiten en hier direct een aanbieding aan te verbinden.
Speciaal voor Veteranen, heeft CIMCA de een aanbieding opgezet, die ook terug te vinden is op de speciale website https://veteranenpasvoordeel.nl/aanbieding

Met deze bijdrage hopen we Veteranen te ondersteunen en kosten voor de betrokken bedrijven te verlagen.

www.cimca.nl